Kremácia

V rámci kompletného poskytovania pohrebných služieb, ponúkame zabezpečenie spopolnenia ľudských pozostatkov v spolupráci s krematóriami, ktoré samotné spopolnenie vykonávajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti.