Prevoz zosnulého

Po oznámení úmrtia pre vás naša pohrebná služba zabezpečí prevoz zosnulého do chladiarenského zariadenia našim špeciálne upraveným pohrebným vozidlom, ktoré spĺňa požiadavky slovenskej legislatívy a európskych noriem. Spolu s prevozom zosnulého v rámci Slovenska zabezpečíme i všetku dokumentáciu, ktorá je potrebná k prevozu zosnulého a všetky následné formality. Kontaktujte nás.