Vybavenie matričných dokladov

V rámci našich pohrebných služieb vás zbavíme zbytočného stresu a psychickej záťaže. Zabezpečíme pre vás kompletné vybavenie matričných dokladov v prípade úmrtia vášho blízkeho alebo člena rodiny. Vybavenie matričných dokladov zahŕňa dokumenty ako úmrtný list, žiadosť o príspevok na pohreb, dokumenty potrebné k notárovi a ďalšie.

Našim cieľom je poskytnúť vám priestor pre vyrovnanie sa so stratou vášho blízkeho v pokoji a bez stresu. Naši profesionáli z pohrebnej služby sa o všetko automaticky postarajú.

Zabezpečíme:

  • kompletné vybavenie matričných dokladov
  • komunikáciu s úradmi a inštitúciami
  • prevzatie papierov a osobných vecí
  • vybavenie iných úradných náležitostí
  • odborné poradenstvo

Všetko, čo je potrebné z vašej strany, je predloženie občianskeho preukazu zosnulého a taktiež usporiadateľa pohrebu a poslednej rozlúčky, teda najbližšieho príbuzného. Kladieme dôraz na vysokú profesionalitu a individuálny prístup. Zbavíme vás zbytočných starostí a okrem vybavenia potrebných dokladov zabezpečíme prevoz zosnulého, jeho obliekanie a prípravu na poslednú rozlúčku, ako i výkopové práce a realizáciu samotného pohrebu.

V našej ponuke nájdete i výber kvalitných rakiev a smútočných vencov, ktoré pripravíme na mieru pre vás.