Obliekanie

Zosnulého pred uložením do rakvy umyjeme, oholíme, oblečieme – pripravíme na poslednú rozlúčku.