Poskytnutie prepravy na miesto obradu

V prípade potreby pozostalým poskytujeme aj prepravu na miesto smútočného obradu.